№ 82-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Раднево в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 81-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Николаево в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 80-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Гурково в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 79-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Братя Даскалови в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 78-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Чирпан в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 77-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Гълъбово в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 76-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Павел Баня в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 75-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Мъглиж в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 74-НС / 17.09.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Стара Загора в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 73-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 72-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК/ПСИК на територията на Община Павел Баня.

№ 71-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Братя Даскалови.

№ 70-НС / 14.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Гълъбово.

№ 69-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 68-НС / 12.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Гурково.

№ 67-НС / 09.09.2022

ОТНОСНО : Определяне на помещения за приемане на СИК в изборния ден във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.; определяне на помещения за настаняване на изчислителния пункт на преброителя; определяне на маршрутите за движение на представителите на СИК при предаване на протоколите на СИК в РИК.

№ 66-НС / 09.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 65-НС / 06.09.2022

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за гласуване, на тиража за отпечатване на бюлетините и на образците на протоколи на РИК Стара Загора и на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. в 27-ми изборен район – Старозагорски.

№ 64-НС / 02.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Николаево, област Стара Загора за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 63-НС / 02.09.2022

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

Календар

Решения

  • № 143-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 141-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 140-НС / 04.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения