01.10.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 01.10.2022 г. от 17:00 ч.

29.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 30.09.2022 г. от 12:30 ч.

28.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 29.09.2022 г. от 12:30 ч.

27.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 28.09.2022 г. от 12:30 ч.

26.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 27.09.2022 г. от 12:30 ч.

25.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 26.09.2022 г. от 12:30 ч.

25.09.2022

> ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

ОТГОВОРНИЦИ

Стара Загора

Читалище „Свети Климент Охридски“

 

24.09.2022г.

 

 

 

 

25.09.2022г.

 

от 10:00 ч.

СИК от №150 до №204

от 12:00 ч.

СИК от №100 до №149

 

от 10:00 ч.

СИК от №1 до №49

от 12:00 ч.

СИК от №50 до №99 и

от №205 до №216

Кристиан Баджаков, Теодора Крумова, Златина Йовчева, Междну Халид, Денчо Денев, Елица Сярова, Снежана Тодорова,

Мъглиж

Пенсионерски клуб гр. Мъглиж

24.09.2022г.

от 10:00 ч.

всички СИК

Светла Карастоянова, Севинч Хамза, Снежана Станкова

Николаево

НЧ „Васил Левски“

гр. Николаево

24.09.2022г.

от 12:30ч.

всички СИК

 

Светла Карастоянова, Севинч Хамза, Снежана Станкова

Гурково

Зала на Общински съвет - Община Гурково гр. Гурково

24.09.2022г.

от 15:00 ч.

всички СИК

Светла Карастоянова, Севинч Хамза, Снежана Станкова

Казанлък

 

Военен клуб

 

25.09.2022г.

от 10:00 ч.

СИК от №01 до №45

 

от 12:00 ч.

СИК от №46 до №90

Нина Савова - Кършакова, Левен Палов, Мирослава Узунова

Павел баня

Зала „Младост“

НЧ „Напред“

гр. Павел Баня

25.09.2022г.

от 15:00 ч.

всички СИК

 

Нина Савова - Кършакова, Левен Палов, Мирослава Узунова

Чирпан

Зала-Военен клуб

гр. Чирпан

24.09.2022г.

от 09:00 ч.

всички СИК

 

Анелия Димова, Димо Димитров

Братя Даскалови

НЧ „Пейчо Минев“ - Кино зала

с. Братя Даскалови

24.09.2022г.

от 11:00 ч.

всички СИК

 

Анелия Димова, Димо Димитров

Опан

ЗАЛА №1

Община Опан

24.09.2022г.

от 10:00 ч.

всички СИК

 

Даниела Дечева

Раднево

Културен дом

Гр. Раднево

25.09.2022г.

от 10:00 ч.

всички СИК

 

Надя Ралчева, Даниела Дечева

Гълъбово

ЗАЛА №1

Община Гълъбово

25.09.2022г.

от 13:00 ч.

всички СИК

 

Надя Ралчева, Даниела Дечева

23.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 24.09.2022 г. от 16:30 ч.

21.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 23.09.2022 г. от 12:30 ч.

21.09.2022

> ДИСТАНЦИОННО OБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ „Сиела Норма“ АД НА СИК С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПРЕЗ TEAMS

Дата на провеждане: 24.09.2022 г. (събота)

Начален час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 24.09.2022 (събота) в 18:00 ч.:          

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Натисни тук за присъединяване към обучението

Meeting ID: 360 689 668 449
Passcode: V974hU

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Дата на провеждане: 25.09.2022 г. (неделя)

Начален час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 Линк към обучителната он-лайн среща:

За срещата на 25.09.2022 (неделя) в 18:00 ч.:       

 Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Натисни тук за присъединяване към обучението

Meeting ID: 317 869 224 446
Passcode: NcdNTk

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

19.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 21.09.2022 г. от 12:30 ч.

19.09.2022

Мерки позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на общините в област Стара Загора в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

18.09.2022

ВАЖНО!!! МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК

14.09.2022

>> График за поставяне на демонстрационни машини за гласуване в населените места в Област Стара Загора

ОБЩИНА МЪГЛИЖ    
Дата Населено място Начален/краен час    
15.09.2022 г. 16.09.2022 г. с. Тулово 9.00 ч. – 16.30 ч.    
19.09.2002 г. с. Ягода 9.00 ч. – 16.30 ч.    
20.09.2022 г.    
21.09.2022 г. с. Юлиево 9.00 ч. – 16.30 ч.    
23.09.2002 г. с. Зимница 9.00 ч. – 16.30 ч.    
26.09.2022 г. с. Ветрен 9.00 ч. – 16.30 ч.    
27.09.2022 г. с. Дъбово 9.00 ч. – 16.30 ч.    
28.09.2022 г. 29.09.2022 г. гр. Мъглиж 9.00 ч. – 16.30 ч.    
30.09.2002 г.    
         
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО    
Населено място Адрес Сграда/място Дата Начален и краен час
гр. Николаево ул. „Георги Бенковски“  Център за административно обслужване  14.09.2022 г. 9:00-19:00
№ 11 15.09.2022 г. 9:00-19:00
  16.09.2022 г. 9:00-19:00
с. Нова махала с. Нова махала Кметство  19.09.2022 г. 9:00-18:00
20.09.2022 г. 9:00-18:00
21.09.2022 г. 9:00-18:00
с. Елхово ул. „Изгрев“ № 2 Кметство  23.09.2022 г. 9:00-18:00
26.09.2022 г. 9:00-18:00
   
с. Едрево с. Едрево Кметство  27.09.2022 г. 9:00-18:00
28.09.2022 г. 9:00-18:00
   
гр. Николаево ул. „Георги Бенковски“  Център за административно обслужване  29.09.2022 г. 9:00-17:00
№ 11 30.09.2022 г. 9:00-12:00
     
         
ОБЩИНА РАДНЕВО    
Дата Населено място Начален/краен час    
19.09.2022 г. 23.09.2022 г. гр. Раднево 10.00 ч. – 17.00 ч.    
   
   
   
20.09.2002 г. с. Ковачево 9.00 ч. – 12.00 ч.    
21.09.2022 г. с. Трояново 9.00 ч. – 12.00 ч.    
26.09.2002 г. с. Сърнево 9.00 ч. – 12.00 ч.    
27.09.2022 г. с. Любеново 9.00 ч. – 12.00 ч.    
28.09.2022 г. с. Знаменосец 9.00 ч. – 12.00 ч.    
         
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ    
Дата Населено място Начален/краен час    
15.09.2022 г. Долно Сахране 9.00 ч. – 17.00 ч.    
   
   
   
   
   
   
16.09.2002 г. Горно Сахране 9.00 ч. – 17.00 ч.    
19.09.2022 г. Асен 9.00 ч. – 17.00 ч.    
20.09.2002 г. Скобелево 9.00 ч. – 17.00 ч.    
21.09.2022 г. Габарево 9.00 ч. – 17.00 ч.    
23.09.2022 г. Търничени 9.00 ч. – 17.00 ч.    
26.09.2022 г.    
27.09.2022 г. Тъжа 9.00 ч. – 17.00 ч.    
28.09.2022 г. Александрово 9.00 ч. – 17.00 ч.    
29.09.2022 г. Манолово 9.00 ч. – 17.00 ч.    
30.09.2022 г. Осетеново 9.00 ч. – 17.00 ч.    
17.09.2022 г. гр. Павел баня 9.00 ч. – 17.00 ч.    
22.09.2022 г.    
24.09.2022 г.    
25.09.2022 г.    
         
ОБЩИНА ЧИРПАН    
Дата Населено място Начален/краен час    
15.09.2022 г. гр. Чирпан 9.00 ч. – 16.00 ч.    
16.09.2022 г.    
19.09.2022 г.    
20.09.2022 г.    
21.09.2022 г.    
23.09.2022 г.    
26.09.2002 г. с. Зетьово 9.00 ч. – 16.00 ч.    
27.09.2002 г.     
28.09.2022 г. с. Свобода 9.00 ч. – 16.00 ч.    
29.09.2002 г. с. Гита 9.00 ч. – 16.00 ч.    
30.09.2022 г. с. Спасово 9.00 ч. – 16.00 ч.    
         
         
ОБЩИНА ГУРКОВО    
Дата Населено място Начален/краен час    
15.09.2022 г. гр. Гурково 12.00 ч. -    
   
15.09.2002 г. с. Паничерево 10.00 ч. -    
15.09.2022 г. с. Конаре 11.00 ч. -    
         
         
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО    
Дата Населено място Начален/краен час    
15.09.2022 г. 16.09.2022 г. 17.09.2022 г.  18.09.2022 г. с. Главан      
19.09.2002 г. 20.09.2022 г. с. Мъдрец      
21.09.2022 г. 22.09.2022 г. с. Медникарово      
23.09.2002 г. 24.09.2022 г. 25.09.2022 г. 26.09.2022 г. с. Обручище      
27.09.2022 г. 28.09.2022 г. 29.09.2022 г.. 30.09.2022 г. гр. Гълъбово      
         
         
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК    
Дата Населено място Начален/краен час    
15.09.2022 г. Бузовград 9.00 ч. – 12.00 ч.    
16.09.2002 г. Копринка 9.00 ч. – 12.00 ч.    
17.09.2022 г. Казанлък 9.00 ч. – 12.00 ч.    
18.09.2002 г. Шейново 9.00 ч. – 12.00 ч.    
16.09.2022 г. Дунавци 14.00 ч. - 18.00 ч.    
17.09.2022 г. Хаджидимитрово 14.00 ч. - 18.00 ч.    
19.09.2022 г. Казанлък 9.00 ч. – 12.00 ч.    
19.09.2022 г. Крън 14.00 ч. - 18.00 ч.    
20.09.2022 г. Овощник 9.00 ч. – 12.00 ч.    
20.09.2022 г. Казанлък 14.00 ч. - 18.00 ч.    
21.09.2022 г. Черганово 9.00 ч. – 12.00 ч.    
21.09.2022 г. Енина 14.00 ч. - 18.00 ч.    
22.09.2022 г. Казанлък 9.00 ч. – 12.00 ч.    
22.09.2022 г. Шипка 14.00 ч. - 18.00 ч.    
23.09.2022 г. Розово 9.00 ч. – 12.00 ч.    
23.09.2022 г. Казанлък 14.00 ч. - 18.00 ч.    
24.09.2022 г. Казанлък 9.00 ч. – 12.00 ч.    
24.09.2022 г. Долно Изворово 14.00 ч. - 18.00 ч.    
25.09.2022 г. Ясеново 9.00 ч. – 12.00 ч.    
26.09.2022 г. Ръжена 9.00 ч. – 12.00 ч.    
   
   
   
   
26.09.2022 г. Копринка 14.00 ч. - 18.00 ч.    
27.09.2022 г. Казанлък 9.00 ч. – 12.00 ч.    
27.09.2022 г. Горно Черковище 14.00 ч. - 18.00 ч.    
28.09.2022 г. Кънчево 9.00 ч. – 12.00 ч.    
28.09.2022 г. Дунавци 14.00 ч. - 18.00 ч.    
29.09.2022 г. Енина 9.00 ч. – 12.00 ч.    
29.09.2022 г. Казанлък 14.00 ч. - 18.00 ч.    
30.09.2022 г. Крън 9.00 ч. – 12.00 ч.    
30.09.2022 г. Казанлък 14.00 ч. - 18.00 ч.    
         
         
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА    
Дата Населено място Начален/краен час    
15.09.2022 г. с. Хрищени 9.00 – 17.00 ч.    
16.09.2022 г. с. Дълбоки 9.00 – 17.00 ч.    
19.09.2022 г. с. Богомилово  9.00 – 17.00 ч.    
20.09.2022 г. с. Хан Аспарухово 9.00 – 12.00 ч.    
20.09.2022 г. с. Горно Ботево 14.00 – 17.00 ч.    
21.09.2022 г. с. Могила 9.00 – 12.00 ч.    
21.09.2022 г. с. Преславен 14.00 – 17.00 ч.    
23.09.2022 г. с. Загоре 9.00 – 12.00 ч.    
23.09.2022 г. с. Маджерито 14.00 – 17.00 ч.    
26.09.2022 г. с. Еленино 9.00 – 12.00 ч.    
26.09.2022 г. с. Калояновец 14.00 – 17.00 ч.    
27.09.2022 г. с. Братя Кунчеви 9.00 – 12.00 ч.    
27.09.2022 г. с. Оряховица 14.00 – 17.00 ч.    
28.09.2022 г. с. Кирилово 9.00 – 12.00 ч.    
28.09.2022 г. с. Малка Верея 14.00 – 17.00 ч.    
29.09.2022 г. с. Змейово 9.00 – 12.00 ч.    
29.09.2022 г. с. Калитиново 14.00 – 17.00 ч.    
15-30.09.2022 г. гр. Стара Загора –  9.00 – 17.00 ч.    
Областна администрация    
         
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
  ДАТА НАЧАЛЕН/КРАЕН ЧАС МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МАШИНАТА  
НАСЕЛЕНО МЯСТО  
   
с. Братя Даскалови 15.09.2022 г. 10:00 ч. - 16:00 ч. Гербовата зала на Община Братя Даскалови  
30.09.2022 г.  
с. Партизанин 16.09.2022 г. 10:00 ч. - 16:00 ч. Читалище,   
с. Партизанин  
   
с. Черна гора   10:00 ч. - 16:00 ч. Младежки център,   
19.09.2022 г. с. Черна гора  
     
с. Мирово 20.09.2022 г. 10:00 ч. - 16:00 ч. Фитнес залата   
на с. Мирово  
   
с. Плодовитово 21.09.2022 г. 10:00 ч. - 16:00 ч. Читалище,   
с. Плодовитово  
   
с. Оризово   10:00 ч. - 16:00 ч. Кметство Оризово  
26.09.2022 г.  
   
с. Гранит 27.09.2021 г.  10:00 ч. - 16:00 ч.    
Кметство Гранит  
   

 

14.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 17.09.2022 г. от 13:00 ч.

13.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 14.09.2022 г. от 12:30 ч.

12.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 12.09.2022 г. от 12:30 ч.

10.09.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

На основание т. 7 на Решение № 1266-НС от 15 август 2022 г. Централната избирателна комисия с протоколно решение от 9 септември 2022 г. разрешава публикуването на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Предпечатен образец на бюлетина

08.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 09.09.2022 г. от 12:30 ч.

06.09.2022

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 06.09.2022 г. от 14:00 ч.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 143-НС / 04.10.2022

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

 • № 141-НС / 04.10.2022

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

 • № 140-НС / 04.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения