Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
Стара Загора, 04.10.2022

ОТНОСНО: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

След въвеждане на данните от протокола на СИК № 27-31-00-093 в изчислителния пункт на преброителя се установиха сработили контроли в т. 3 и т. 5, дължащо се на разминаване на броя на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък и броя на потвърдените гласове от машинното гласуване.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 9 от ИК, Районна избирателна комисия  Стара Загора

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА приемо-предавателна разписка № 27012004 от 02.10.2022г. съдържаща сработили контроли.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Кристиан Атанасов Баджаков

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 04.10.2022 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 143-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 141-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 140-НС / 04.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения