№ 122-НС / 29.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Област Стара Загора.

№ 121-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 120-НС / 28.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Област Стара Загора.

№ 119-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Изменение на утвърдените и оповестени мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Чирпан в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 118-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на заместващ застъпник на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 117-НС / 27.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Област Стара Загора.

№ 116-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : : Определяне броя, функциите и персоналния състав на техническите сътрудници за подпомагане работата на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 115-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от РИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

№ 114-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от РИК Стара Загора, които да предадат на ЦИК екземпляра на протокола на Районната избирателна комисия, съответните технически носители (флашпамети), екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, флашпамети от всяка СИК, смарткарти от СУЕМГ от всяка СИК и др.

№ 113-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 112-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 111-НС / 26.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Област Стара Загора.

№ 110-НС / 24.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Област Стара Загора.

№ 109-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 108-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Мъглиж.

№ 107-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Павел Баня.

№ 106-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 105-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Чирпан.

№ 104-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Братя Даскалови.

№ 103-НС / 23.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Казанлък.

Календар

Решения

  • № 143-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 141-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 140-НС / 04.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения