Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Стара Загора, 02.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Николаево, област Стара Загора за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

В срока по чл. 91, ал. 7 от ИК, Кметът на Община Николаево е изпратил протокол за проведени консултации относно съставите на СИК на територията на Община Николаево, подписан от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ и ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. В протокола е отразено, че няма постигнато съгласие  по отношение на разпределение на длъжността председател в СИК № 27-38-00-003  и СИК № 27-38-00-004 между ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“. Към протокола са приложени предложенията на политическите партии и коалиции и изискуемите се на основание чл. 91, ал. 4 и 5 от ИК документи.

 

От приложените писмени предложения от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е видно обаче, че реално липсва несъгласие по отношение на разпределението на членовете, включително и в посочените по-горе секции. В предложението по чл. 91, ал. 4, т. 1 от ИК, подписано от Щилиян Велинов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за СИК № 27-38-00-003 е предложено лице за член, а в  СИК № 27-38-00-004 – лице за председател. В предложението по чл. 91, ал. 4, т. 1 от ИК, подписано от Васил Василев - упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, за СИК № 27-38-00-003 е предложено лице за председател, а в  СИК № 27-38-00-004 – лице за член. 

 

В хипотезата на непостигнато съгласие между партиите и коалициите, на основание чл. 91, ал. 6, изр. 2, ал. 7 и ал. 12 от ИК, компетентен да назначи членовете на СИК е РИК, като в конкретния случай назначаването следва да бъде извършено по направените предложения на партиите и коалициите.

 

На основание на чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 10  от ИК, Решение № 1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК и Решение № 13-НС от 19.08.2022г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

Назначава секционните избирателни комисии на територията на Община Николаево по направените предложения на партиите и коалициите, и утвърждава списъците на резервните членове.

 

Неразделна част от това решение е приложение № 1 на списъчния състав на СИК.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Кристиан Атанасов Баджаков

Зам. председател: Теодора Иванова Крумова

* Публикувано на 02.09.2022 в 13:54 часа

Календар

Решения

  • № 143-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 141-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 140-НС / 04.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения