Заседания

Заседание от дата 21.09.2022 от 12:30 часа.

Решения

№ 98-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Казанлък.

№ 97-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Братя Даскалови.

№ 96-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Опан.

№ 95-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Мъглиж.

№ 94-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 93-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Гълъбово.

№ 92-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Заличаване на подвижна избирателна секция (ПСИК) на територията на Община Братя Даскалови.

№ 91-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Заличаване на подвижна избирателна секция (ПСИК) на територията на Община Мъглиж.

№ 90-НС / 21.09.2022

ОТНОСНО : Заличаване на подвижна избирателна секция (ПСИК) на територията на Община Гълъбово.

Календар

Решения

  • № 143-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 141-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 140-НС / 04.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения