Заседания

Заседание от дата 13.05.2024 от 12:30 часа.

Решения

№ 71-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Определяне на помещения за приемане на СИК в изборния ден във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.; определяне на помещения за настаняване на изчислителния пункт на преброителя; определяне на маршрутите за движение на представителите на СИК при предаване на протоколите на СИК в РИК.

№ 70-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от РИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

№ 69-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от РИК Стара Загора, които да предадат на ЦИК екземпляра на протоколите на Районната избирателна комисия, съответните технически носители /флаш-памети/, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии, предназначени за Централната избирателна комисия, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на районната избирателна комисия, предоставени от изчислителния пункт, флаш-памети от всяка СИК, смарт карти от СУМГ от всяка СИК и др..

№ 68-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия Стара Загора, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Стара Загора да приемат бюлетините, да подпишат приемателните протоколи и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

№ 67-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Стара Загора, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 66-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Раднево, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 65-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Павел баня, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 64-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Опан, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 63-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Николаево, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 62-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 61-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Казанлък, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 60-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Гълъбово, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 59-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на община Гурково, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 58-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Братя Даскалови, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 57-ЕП/НС / 13.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Чирпан, област Стара Загора за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

  • № 92-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 91-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Казанлък.

  • № 90-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Гълъбово.

всички решения