Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 71-ЕП/НС
Стара Загора, 13.05.2024

ОТНОСНО: Определяне на помещения за приемане на СИК в изборния ден във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.; определяне на помещения за настаняване на изчислителния пункт на преброителя; определяне на маршрутите за движение на представителите на СИК при предаване на протоколите на СИК в РИК.

На основание чл. 70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс,  РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

За произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., на РИК Стара Загора е необходимо да бъдат предоставени за ползване следните помещения:

 

1.Концертна зала, заедно с прилежащите и общи части, ет.1 и ет.2 – собственост на община Стара Загора, находяща се на бул. „Цар Симеон Велики“ № 108. В залата да бъдат създадени необходимите условия за престоя на членовете на СИК, които предават протоколите в Районна избирателна комисия.

 

2.Пленарна зала /кинозала/, находяща се на втори етаж на Областна администрация Стара Загора. В залата ще бъдат настанени изчислителният пункт на преброителя –  40 броя работни места и места за настаняване застъпници, наблюдатели, представители на политически партии и коалиции, и инициативни комитети, представители на СМО и др. В залата да бъде осигурен достъп до интернет мрежа. В западното фоайе, пред входа на пленарната зала – работни места за членовете на ОИК – 12 броя работни места.

 

3.РИК определя следния маршрут за движение на представителите на СИК при приемането на протоколите на СИК на 09.06.2024 г. и 10.06.2024 г.: Вход от западната част (западен вход) на концертна зала, настаняване в концертна зала – партер и балкон, фоайета първи и втори етаж. Влизане в изчислителния пункт от западния вход на пленарна зала. Напускане на изчислителния пункт от източния вход на пленарна зала. Напускане на сградата на Областна администрация през централен вход на Областна администрация. Чувалите с бюлетините, канцеларски материали и копирните устройства ще се предават в административната сграда на съответната община.

 

Горното решение да се изпрати за сведение и изпълнение на Кмета на Община Стара Загора, Областния управител на област Стара Загора, Директора на ОД на МВР Стара Загора и до Директора на ИО – клон Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 13.05.2024 в 16:39 часа

Календар

Решения

  • № 92-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 91-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Казанлък.

  • № 90-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Гълъбово.

всички решения