Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Стара Загора, 17.09.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Казанлък в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от ИК в РИК Стара Загора постъпи писмо изх. № 34-00-1#15/13.09.2022г. от Кмета на Община Казанлък, с което информира кои са избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Община Казанлък. 

 

На основание на член 72, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 234, ал. 1 от ИК и Решение № 1328-НС от 25.08.2022г., РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

1.Утвърждава мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Казанлък, както следва:

 

 

 

Избирателна секция

Място/телефон за заявка за транспорт

№ 27-12-00-008 – ДГ № 2 (първи етаж)

27-12-00-028 – ДГ № 22 (първи етаж)  

27-12-00-034 - ОУ „Чудомир“ (първи етаж)  

27-12-00-057 - ДГ №11 – (първи етаж)  

 

Център за административно обслужване на Община Казанлък

 Тел.: 0431 98248

 

 

2.Мерките по т. 1 да се публикуват на интернет страницата на РИК Стара Загора.

 

 

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Кристиан Атанасов Баджаков

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 17.09.2022 в 14:06 часа

Календар

Решения

  • № 143-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 141-НС / 04.10.2022

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 140-НС / 04.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения