Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
Стара Загора, 30.09.2022

ОТНОСНО: Ред за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

С оглед на осигуряване непрекъснатост на изборния процес и в изпълнение на Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК/ПСИК в страната за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., е необходимо да бъде определен ред за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол.

На основание чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и Решение № 1486-НС от 27.09.2022г. на ЦИК, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

1.При преброяване на бюлетините (за секциите с хартиени бюлетини) и установяване на резултатите от гласуването, СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол, като следи за удовлетворяване на контролите. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – приложения № 81-НС-х, № 82-НС-м, № 83-НС-хм, № 84-НС-кр, е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удовлетворяване на контролите.

2.Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК – приложения № 81-НС-х, № 82-НС-м, № 83-НС-хм, № 84-НС-кр от изборните книжа, като се внимава да не се допускат грешки.

3.Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на получения секционен протокол (приложения № 81-НС-х, № 82-НС-м, № 83-НС-хм, № 84-НС-кр от изборните книжа).

4.Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.

5.При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява районната избирателна комисия. РИК с решение определя начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол като съобразява настоящото решение.

6.Протокол (Приложения № 84-НС-кр) и Протокол (Приложение № 83-НС-хм) се предават от представител на Областна администрация – Стара Загора на секретарите на Общинските администрации на територията на РИК 27 – Старозагорски най-късно до 29.09.2022г.

7.При наличие на условията, посочени в Методическите указания, представител на съответната общинска администрация, след писмено указание по електронна поща от РИК, незабавно предава Протокол (Приложения № 84-НС-кр) на посочената  в указанието секционна избирателна комисия, като се подписва приемо-предавателен протокол.

8.При наличие на условията, посочени в Методическите указания, представител на съответната общинска администрация, след писмено указание по електронна поща от РИК, незабавно предава Протокол (Приложение № 83-НС-хм) и Протокол (Приложения № 84-НС-кр) на посочената в указанието секционна избирателна комисия, като едновременно с това получава от СИК  Протокол (Приложение № 82-НС-м), като се подписва приемо-предавателен протокол.

9.След приемането и предаването на протоколите по т. 7 и т. 8 по-горе, представител на съответната общинска администрация незабавно изпраща на РИК – Стара Загора по електронна поща сканирания приемо-предавателен протокол.

10.Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4.

11.След попълване на секционния протокол той се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.

12.Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в РИК.

Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 13.

13.Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 78-НС от изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от РИК на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 от ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК, се съхраняват в помещенията, определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 от ИК.

14.Настоящото решение се прилага от СИК/ПСИК и РИК.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Кристиан Атанасов Баджаков

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 30.09.2022 в 15:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 143-НС / 04.10.2022

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

 • № 141-НС / 04.10.2022

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

 • № 140-НС / 04.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпили сигнали, оплаквания, жалби.

всички решения