№ 7-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Маркиране на печатите на Районна избирателна комисия Стара Загора

№ 6 - НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК по работни групи за обезпечаване работата на РИК Стара Загора като отговорници по общини.

№ 5 - НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите и техническите сътрудници за подпомагане работата на РИК Стара Загора при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 4 - НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на работна група за разглеждане на жалби и сигнали.

№ 3 - НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Начина на обявяване на решенията на РИК – Стара Загора във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. На основание чл.70, ал.4, във връзка с чл.72, ал.2 от Изборен кодекс, РИК – Стара Загора

№ 2 - НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за регистрация на инициативни комитети в РИК – Стара Загора за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 1 - НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на РИК – Стара Загора във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения