№ 87-НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Чирпан.

№ 86-НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Братя Даскалови.

№ 85-НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Гълъбово.

№ 84-НС / 01.07.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 83-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Раднево.

№ 82-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Заличаване на СИК на територията на Община Гълъбово.

№ 81-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Преобразуване на СИК по чл.28 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците в СИК по чл.90 от Изборния кодекс /ПСИК/ на територията на Община Павел баня, област Стара Загора за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 80-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Мъглиж.

№ 79-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 78-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Жалба от Г. П. С. във връзка с неизпълнение на задължението за обявяване на избирателните списъци в с. Змейово

№ 77-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Приемане на график за обученията на СИК в общините Стара Загора, Николаево, Мъглиж, Гурково, Казанлък, Павел баня, Опан, Раднево, Гълъбово, Чирпан и Братя Даскалови във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 76-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 75-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Мъглиж.

№ 74-НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Определяне на помещения за приемане на СИК в изборния ден във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.; определяне на помещения за настаняване на изчислителния пункт на преброителя; определяне на маршрутите за движение на представителите на СИК при предаване на протоколите на СИК в РИК.

№ 73-НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 72-НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Опан в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 71-НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Казанлък в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 70-НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Гълъбово в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 69-НС / 24.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Раднево в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 68-НС / 21.06.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Мъглиж в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения