Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
Стара Загора, 25.05.2021

ОТНОСНО: Маркиране на печатите на Районна избирателна комисия Стара Загора

На основание чл.70, ал.4 от ИК, във връзка с Решение № 37-НС от 19.05.2021г. на ЦИК, РИК Стара Загора

 

                                                             

Р Е Ш И :

 

Определя Председателят на Районна избирателна комисия Стара Загора – Теодора Крумова и Велина Атанасова– секретар, да маркират по уникален начин печатите  на  РИК Стара Загора  /три броя/, с които да се подпечатват документите и изборните книжа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

За маркирането се съставя протокол, подписан от членовете на РИК, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 25.05.2021 в 14:19 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения