Архив избори:
03.12.2021

Съобщение за съставяне на акт за установяване на административно нарушение

На основание чл.496а от Изборния кодекс, РИК 27 - Стара Загора съобщава, че е съставен Акт за установяване на административно нарушение №1 от 23.11.2021г., подлежащ на връчване, съставен против Коалиция "Продължаваме Промяната" за това, че на 14.11.2021 г. е допуснато поставяне на агитационните материали на Коалиция „Продължаваме Промяната“, а именно: пред входа на сградата, в която се помещават избирателни секции № 273100064 и № 273100065 в гр. Стара Загора, на разстояние по-малко от 50 метра е разположен билборд с агитационна информация на Коалиция „Продължаваме Промяната“, с което виновно е нарушил  чл.184 ал.1 от Изборния кодекс./ „Чл. 184. (1) Забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.“  от Изборния кодекс/.

Настоящото съобщение има силата на връчване на горепосочения акт за установяване на административно нарушение, поради това че лицето не е намерено на посочения в регистъра на ЦИК  адрес и се поставя на таблото за обявление, както и на интернет страницата на РИК Стара Загора на 03.12.2021г..

На основание чл.496а, изречение последно от Изборния кодекс актът за установяване на административно нарушение ще се счита за връчен след изтичане на седем дневен срок от поставянето на съобщението.

23.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 24.11.2021 г. от 12:30 ч.

20.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 20.11.2021 г. от 17:00 ч.

19.11.2021

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 617-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. Централната избирателна комисия указва да се публикува предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите

БЮЛЕТИНА ПВР

19.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 19.11.2021 г. от 16:00 ч.

17.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 18.11.2021 г. от 16:00 ч.

14.11.2021

> ВАЖНО!!! График за дистанционно (онлайн) обучение на СИК през Teams

Указания за присъединяване: Изберете 'Присъединяване' за съответната дата и час. След отваряне на на прозореца за присъединяване към срещата изберете 'Гледайте в интернет вместо това'. След отваряне на следващия прозорец с надпис 'Добре дошли в събитието на живо!' изберете 'Анонимно присъединяване' (под бутона 'Влизане').
  
СИК с хартиени бюлетини
Кога: събота 6.11.2021 г. 11:00 – 13:00
 
СИК с машинно гласуване
Кога: събота 6.11.2021 г. 15:00 – 17:00
 
СИК с машинно гласуване
12.11.2021

ВАЖНО!!! МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА СИК

10.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 10.11.2021 г. от 12:30 ч.

09.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 09.11.2021 г. от 12:30 ч.

06.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 06.11.2021 г. от 16:30 ч.

04.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 05.11.2021 г. от 12:30 ч.

01.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора на 01.11.2021 г. от 12:30 ч. не беше излъчено поради технически проблем.

01.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 03.11.2021 г. от 12:30 ч.

31.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 01.11.2021 г. от 12:30 ч.

30.10.2021

Съобщение

На основание т. 7 на Решение № 617-ПВР/НС от 24 септември 2021 г. Централната избирателна комисия с протоколно решение от 29 октомври 2021 г. разрешава публикуването на  предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

БЮЛЕТИНА ПВР

БЮЛЕТИНА НС

28.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 29.10.2021 г. от 12:30 ч.

26.10.2021

ВАЖНО!!! ГРАФИК - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ

Графика можете да изтеглите от ТУК

ОБЩИНА

 

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

гр. СТАРА ЗАГОРА

 Изтаеглете график за Стара Загора

 

 

 

 

 

населени места в община Стара Загора

със СИК с машинно гласуване

с. Братя Кунчеви

с. Хан Аспарухово

с. Горно Ботево

с. Дълбоки

с. Оряховица

с. Хрищени

с. Змейово

с. Кирилово

с. Малка верея

с. Богомилово

с. Еленино

с. Калояновец

с. Загоре

с. Маджерито

с. Могила

с. Преславен

с. Калитиново

 

от 28.10.2021г. до 11.11.2021г.

 

 

 

 

 

от

07.11.2021г.

от

11.11.2021г.вкл.

от 9:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

 

по график, обявен от община Стара Загора

гр. Стара Загора,

бул. „Цар Симеон Велики“ № 108

/до входа на Областна администрация/

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

гр. КАЗАНЛЪК

 Изтеглете график за Казанлък

 

 

 

 

населени места в община Казанлък

със СИК с машинно гласуване

с. Горно черковище

с. Копринка

гр. Шипка

с. Ясеново

с. Шейново

с. Хаджидимитрово

с. Дунавци

гр. Крън

с. Енина

с. Долно изворово

с. Кънчево

с. Ръжена

с. Розово

с. Бузовград

с. Черганово

с. Овощник

 

30.10.2021г.

и

31.10.2021г.

 

 

 

от

01.11.2021г.

до

08.11.2021г.вкл.

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

по график, обявен от община Казанлък

гр. Казанлък, в обявено от кмета на общината помещение

 

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

гр. ПАВЕЛ БАНЯ

 Изтеглете график за Павел баня

 

 

 

 

 

населени места в община Павел баня

със СИК с машинно гласуване

с. Долно сахране

с. Горно сахране

с. Асен

с. Скобелево

с. Габарево

с. Търничени

с. Тъжа

с. Александрово

с. Манолово

с. Осетеново

 

30.10.2021г.

 

 

 

 

 

 

от

02.11.2021г.

до

06.11.2021г.вкл.

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

 

по график, обявен от община Павел баня

гр. Павел баня, в обявено от кмета на общината помещение

 

 

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

гр. ЧИРПАН

 Изтеглете график за Чирпан

 

 

 

 

населени места в община Чирпан

със СИК с машинно гласуване

с. Зетьово

с. Свобода

с. Гита

с. Спасово

 

 

30.10.2021г.

 

 

 

 

 

от

31.10.2021г.

до

01.11.2021г.вкл.

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

по график, обявен от община Чирпан

гр. Чирпан,

в обявено от кмета на общината помещение

 

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

 

с. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

 Изтеглете график за Братя Даскалови

 

 

 

населени места в община Братя Даскалови

със СИК с машинно гласуване

с. Партизанин

с. Черна гора

с. Плодовитово

с. Мирово

с. Оризово

с. Гранит

 

30.10.2021г.

 

 

 

 

 

от

31.10.2021г.

до

02.11.2021г.вкл.

 

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

по график, обявен от община Братя Даскалови

с. Братя Даскалови,

в обявено от кмета на общината помещение

 

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

 

гр. РАДНЕВО

 

 

 

 

 

населени места в община Раднево

със СИК с машинно гласуване

с. Полски градец

с. Ковачево

с. Знаменосец

с. Сърнево

с. Трояново

с. Любеново

 

30.10.2021г.

 

 

 

 

 

от

03.11.2021г.

до

05.11.2021г.вкл.

 

 

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

по график, обявен от община Раднево

гр. Раднево,

в обявено от кмета на общината помещение

 

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

 

гр. ГЪЛЪБОВО

 Изтеглете график за Гълъбово

 

 

 

 

населени места в община Гълъбово

със СИК с машинно гласуване

с. Обручище

с. Медникарово

с. Мъдрец

с. Главан

 

30.10.2021г.

 

 

 

 

 

от

03.11.2021г.

до

05.11.2021г.вкл.

 

 

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

по график, обявен от община Гълъбово

 

гр. Гълъбово,

в обявено от кмета на общината помещение

 

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

 

 

 

гр. НИКОЛАЕВО

 Изтеглете график за Николаево

 

 

 

населени места в община Николаево

със СИК с машинно гласуване

с. Елхово

с. Нова махала

с. Едрево

 

31.10.2021г.

 

 

 

 

от

01.11.2021г.

до

02.11.2021г.вкл.

 

 

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

по график, обявен от община Николаево

 

 

гр. Николаево,

в обявено от кмета на общината помещение

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

 

 

гр. ГУРКОВО

 

 

 

 

 

населени места в община Гурково

със СИК с машинно гласуване

с. Паничерево

с. Конаре

 

31.10.2021г.

 

 

 

 

 

 на 01.11.2021г.

 

 

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

 

по график, обявен от община Гурково

 

гр. Гурково, в обявено от кмета на общината помещение

 

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

 

гр. МЪГЛИЖ

 

 

 

 

населени места в община Мъглиж

със СИК с машинно гласуване

с. Тулово

с. Ягода

с. Дъбово

с. Ветрен

с. Зимница

с. Юлиево

 

31.10.2021г.

 

 

 

 

от

01.11.2021г.

до

03.11.2021г.вкл.

 

 

от 10:00 ч.

до 17:00 ч.

 

 

 

по график, обявен от община Мъглиж

 

 

гр. Мъглиж,

в обявено от кмета на общината помещение

 

помещение, осигурено от кмета на съответното населено място

 

 

 

22.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 25.10.2021 г. от 12:30 ч.

20.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 20.10.2021 г. от 16:30 ч.

20.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 20.10.2021 г. от 10:00 ч

17.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 18.10.2021 г. от 12:30 ч.

12.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 12.10.2021 г. от 17:30 ч.

12.10.2021

Определяне чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалния център на БНР – Радио Стара Загора

Тегленето на жребия ще проведе на 13.10.2021 г. от 14:00ч. в зала 2 в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

09.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 11.10.2021 г. от 12:30 ч.

04.10.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 05.10.2021 г. от 12:30 ч.

30.09.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 01.10.2021 г. от 12:30 ч.

26.09.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 27.09.2021 г. от 12:30 ч.

25.09.2021

Съобщение

РИК – СТАРА ЗАГОРА инфомира, че  заявления за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г. се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г. е 12.10.2021 г. - 17:00 ч.

25.09.2021

Съобщение

РИК – СТАРА ЗАГОРА инфомира, че  заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г. се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове:

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г. е 27.09.2021 г. - 09:00 ч. 

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021г. е 04.10.2021 г. - 17:00 ч.

08.11.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 08.11.2021 г. от 12:30 ч.

25.09.2021

ВАЖНО!!!

Приемно време на РИК - СТАРА ЗАГОРА: 

Всеки календарен ден /от понеделник до неделя вкл./, от 9.00 часа до 17.00 часа!

25.09.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 25.09.2021 г. от 13:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 215-пвр / 22.11.2021

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

 • № 214 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

 • № 213 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения