Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 22–ПВР/НС
Стара Загора, 05.10.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 10 – ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Стара Загора

В РИК Стара Загора е постъпило Писмо изх. № 06-22-203/04.10.2021 г. от Кмета на Община Гълъбово, с което моли състава на СИК в секции с №№ 27-07-00-001, 27-07-00-002, 27-07-00-003, 27-07-00-004, 27-07-00-005, 27-07-00-006, 27-07-00-007, 27-07-00-008, 27-07-00-009, 27-07-00-015, 27-07-00-016 и 27-07-00-019 на територията на Община Гълъбово да бъде увеличен от 7 членове на 9 членове, тъй като това са секции, в които по избирателни списъци гласуват над 500 избиратели.

 

След извършена проверка се установи, че действително в посочените секции по избирателни списъци са включени над 500 избиратели. При последно проведените избори в повечето от посочените секции са гласували повече от половината избиратели, включени в избирателните списъци. Следва да се отчете и обстоятелството, че предстоящите избори на 14.11.2021 г. ще бъдат едновременно за два вида избор – за президент и вицепрезидент на Републиката, както и за народни представители, което предполага повече дейности в изборния ден, които е целесъобразно да се осъществяват от максимално допустимия брой членове на СИК.

 

Предвид изложеното и на основание на чл.70, ал.4, чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 и ал.5 от Изборен кодекс и чл.28 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Решение № 644 – ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Методически указания, приложение към решението,  във връзка с Решение № 10 – ПВР/НС от 01.10.2021г., РИК Стара Загора

                                                 

Р Е Ш И :

 

 1. Изменя свое Решение № 10 – ПВР/НС от 01.10.2021г., в частта, в която са определени броя на членовете в избирателни секции №№ 27-07-00-001, 27-07-00-002, 27-07-00-003, 27-07-00-004, 27-07-00-005, 27-07-00-006, 27-07-00-007, 27-07-00-008, 27-07-00-009, 27-07-00-015, 27-07-00-016 и 27-07-00-019 на територията на Община Гълъбово, съобразно броя на избирателите в съответната секция, като увеличава броя на членовете от 7 членове на 9 членове.
 2. Увеличава общия брой на членовете на СИК на територията на Община Гълъбово, като определя същия от 182 членове на 206 членове.

III. Променя разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК на територията на Община Гълъбово, при следното съотношение между партиите и коалициите, както следва:

Квоти общ. ГЪЛЪБОВО

Ръководство

Членове

Общо

ИТН

21

28

49

ГЕРБ-СДС

21

26

47

БСП за Б-я

12

17

29

ДБ

11

18

29

ДПС

9

17

26

ИМВ

4

22

26

СБОР

78

128

206

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 05.10.2021 в 12:51 часа

Свързани решения:

10-ПВР/НС/01.10.2021

Календар

Решения

 • № 215-пвр / 22.11.2021

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

 • № 214 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

 • № 213 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения