Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 10-ПВР/НС
Стара Загора, 01.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Гълъбово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК Стара Загора са постъпили влязла в сила Заповед на Кмета на Община Гълъбово, Област Стара Загора, с която се определят броя на СИК на територията на същата община при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и влязла в сила Заповед на Кмета на Община Гълъбово относно местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Гълъбово.

След като се запозна със съдържанието на тези документи, на основание на            чл.70, ал.4, чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 и ал.5 от Изборен кодекс и чл.28 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Решение № 644 – ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Методически указания, приложение към решението,  РИК Стара Загора

                                                 

Р Е Ш И :

 

I.Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Гълъбово, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

 1. Избирателни секции с номера: № 27-07-00-001,27-07-00-002, 27-07-00-003, 27-07-00-004, 27-07-00-005, 27-07-00-006, 27-07-00-007, 27-07-00-008, 27-07-00-009, 27-07-00-010, 27-07-00-011, 27-07-00-012, 27-07-00-013, 27-07-00-014, 27-07-00-015, 27-07-00-016, 27-07-00-017, 27-07-00-018, 27-07-00-019, 27-07-00-020, 27-07-00-021 и 27-07-00-022 със СИК в състав от 7 /седем/ членове.
 2. Избирателна секция с номер: № 27-07-00-023 – /МБАЛ/ специална секция при наличие на необходимия брой избиратели, съгласно чл.9, ал.6 от Изборния кодекс със СИК в състав от 7 /седем / членове.
 3. Избирателна секция с номер: № 27-07-00-024 – Ковид отделение МБАЛ при необходимост в състав от 7 /седем /членове.
 4. Избирателна секция с номер: № 27-07-00-025 /ПСИК по чл.28/ със СИК в състав от 7 /седем /членове. 
 5. Избирателна секция с номер: № 27-07-00-026 /ПСИК / със СИК в състав от 7 /седем /членове. 

 

 

 1. Определя общия брой на членовете на СИК на територията на Община Гълъбово – 182 членове.

III. Определя следното разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК на територията на Община Гълъбово, при следното съотношение между партиите и коалициите:

Квоти общ. ГЪЛЪБОВО

Ръководство

Членове

Общо

ИТН

21

19

40

ГЕРБ-СДС

21

17

38

БСП за Б-я

12

14

26

ДБ

11

15

26

ДПС

9

17

26

ИМВ

4

22

26

СБОР

78

104

182

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 01.10.2021 в 16:13 часа

Свързани решения:

22–ПВР/НС/05.10.2021

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения