Архив избори:
13.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 13.11.2016г. от 19:45часа.

13.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 13.11.2016г. от 13:45часа.

13.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 13.11.2016г. от 08:00часа.

12.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 12.11.2016г. от 19.30часа.

11.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 11.11.2016г. от 14.30часа.

09.11.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия Стара Загора уведомява всички заинтересовани, че издадените удостоверения за застъпици на кандидатски листи в изборите за президент и вицепрезидент РБ на 06.11.2016г. са валидни и при произвеждането на нов избор /втори тур/ на 13.11.2016г.

09.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 09.11.2016г. от 14.30часа.

06.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 06.11.2016г. от 13.15часа

06.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 06.11.2016г. от 08.30часа

06.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора щe се проведе на 06.11.2016г. от 20.10часа

05.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 05.11.2016 г. от 19:15 ч.

04.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 04.11.2016 г. от 18:15 ч.

03.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 03.11.2016 г. от 18:00 ч.

02.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 02.11.2016 г. от 14:30 ч.

01.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 01.11.2016 г. от 17:45 ч.

31.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 31.10.2016 г. от 17:45 ч.

29.10.2016

Съобщение

Важно !!!

РИК Стара Загора ще проведе обучение на СИК, определени като секции за машинно гласуване, на 03.11.2016 (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Областна администрация, бул. 'Цар Симеон Велики' 108 - зала 2.

 

 гр. Казанлък

 

271200033

271200034

271200035

271200036

 

ОУ „Чудомир“ - ул. „Старозагорска“ 26

 

гр. Стара Загора

 

273100018

273100019

273100020

273100021

273100023

273100024

273100025

 

СОУ „Иван Вазов“, ул. „Ген. Гурко“ № 102

 

273100057

273100058

273100059

273100060

273100061

 

ПМГ „Гео Милев“, ул. „Августа Траяна“ №44

 

273100054

273100055

 

ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 62

 

гр. Чирпан

 

273600010

273600011

 

ОУ „Васил Левски“ - стара сграда, ул. „Васил Левски“ № 23

28.10.2016

Съобщение

                                                                                       СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук.

27.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 27.10.2016 г. от 13:00 ч.

26.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 26.10.2016 г. от 17:30 ч.

26.10.2016

Съобщение

 

ВАЖНО !!! 

График за обучение на съставите на СИК на територията на област Стара Загора

 

ОБЩИНА

ДАТА

ЧАС

ОТГОВОРНИЦИ

Стара Загора

29.10.2016

10:00 ч.

за СИК

от № 100

до № 208

 

12:00 ч.

за СИК  

от № 001

до № 099

Теодора Крумова, Десислава Кънева, Веселина Андреева, Денчо Денев, Мариана Стоилова

Николаево

29.10.2016

14:00

Зорница Светославова, Севинч Хамза, Боряна Карамихова

Мъглиж

29.10.2016

10:00

Зорница Светославова, Севинч Хамза, Боряна Карамихова

Гурково

29.10.2016

12:30

Зорница Светославова, Севинч Хамза, Боряна Карамихова

Казанлък

29.10.2016

10:00

Нина Савова – Кършакова, Тонка Тачева, Румяна Друмева

Павел баня

29.10.2016

14:00

Нина Савова – Кършакова, Тонка Тачева, Румяна Друмева

Опан

28.10.2016

09:00

Междну Халид, Диана Иванова, Кристиан Баджаков

Раднево

29.10.2016

10:00

Междну Халид, Диана Иванова, Кристиан Баджаков

Гълъбово

27.10.2016

15:30

Междну Халид, Диана Иванова, Кристиан Баджаков

Чирпан

29.10.2016

10:00

Татяна Чанкова, Филип Горов, Надя Ралчева

Братя Даскалови

29.10.2016

11:30

Татяна Чанкова, Филип Горов, Надя Ралчева

 

25.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 25.10.2016г. от 17:30ч.

24.10.2016

Съобщение

Съгласно чл. 28 от Изборния кодекс ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги не по-късно от 48 часа преди изборния ден съставят и подписват избирателни списъци при наличие на не по-малко от 10 избиратели, за което незабавно уведомяват кмета на общината с оглед заличаване на тези избиратели от избирателните списъци по постоянния им адрес. Това изискване се отнася и за ръководителите на местата по чл. 29 от ИК при условие, че в тези места има възможност да се образува избирателна секция. Във връзка с горното избирател, който е вписан в избирателен списък в местата по чл. 28 или чл. 29 от ИК, но в изборния ден не се намира в съответно място, може да гласува по постоянния си адрес след представяне пред СИК на документ за самоличност, удостоверение от съответната институция и декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение 1 б-ПВР/НР от изборните книжа). Информираме Ви, че Централната избирателна комисия е приела образец на удостоверение по чл. 28 и чл. 29 от ИК (Приложение N 8-ПВР/НР от изборните книжа), което ръководителите на посочените по-горе институции следва да издават на вписаните в избирателните списъци избиратели, които в изборния ден не се намират в съответната институция.

24.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 24.10.2016г. от 17:30ч.

21.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 21.10.2016г. от 17.30 ч.

19.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 19.10.2016 г. от 17.45 часа

14.10.2016

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната. 

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа), подадено до 3 ноември 2016 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

14.10.2016

Съобщение

Заседание на РИК Стара Загора ще се проведе на 14.10.2016 от 17:45.

07.10.2016

Съобщение

Заседание на РИК Стара Загора ще се проведе на 07.10.2016 г. от 17:00 часа.

06.10.2016

Съобщение

Заседание на РИК Стара Загора ще се проведе на 06.10.2016 г. от 18:00 часа.

05.10.2016

Съобщение

Заседание на РИК Стара Загора ще се проведе на 05.10.2016 г. от 18:00 часа.

04.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора, обявено за 04.10.2016г. от 17:30ч. не бе излъчено чрез интернет страницата на комисията поради възникнал технически проблем.

29.09.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 29.09.2016 г. от 17:30 часа.

21.09.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора, ще се проведе на 21.09.2016 г. от 17:30 часа.

20.09.2016

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора, ще се проведе на 20.09.2016 г. от 17:30 часа.

19.09.2016

Съобщение

Заседание на РИК - Стара Загора ще се проведе на 19.09.2016 от 16:30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 175-ПВР / 13.11.2016

  относно: Анулиране на потвърдена разписка на протокол на СИК

 • № 174-ПВР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Валентина Стойчева Бонева, упълномощен представител на ИК за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на РБ в изборите на 06.11.2016г.

 • № 173-ПВР / 13.11.2016

  относно: Сигнал от Ива Лазарова от Институт за развитие на публичната среда, регистриран като наблюдател на изборите с Решение № 3787-ПВР/НР от 17.10.2016г. на ЦИК.

всички решения