№ 17-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Николаево.

№ 16-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Раднево.

№ 15-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Павел баня.

№ 14-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Братя Даскалови.

№ 13-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Опан.

№ 12-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Мъглиж.

№ 11-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Стара Загора.

№ 10-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Казанлък.

№ 9-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Гълъбово.

№ 8-НС / 17.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на Област Стара Загора при произвеждането на изборите за народни представители на 02 февруари 2023 г.

№ 7-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Маркиране на печатите на Районна избирателна комисия Стара Загора

№ 6-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК по работни групи за обезпечаване работата на РИК Стара Загора като отговорници по общини.

№ 5-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите и техническите сътрудници за подпомагане работата на РИК Стара Загора при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 4-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на работна група за разглеждане на жалби и сигнали.

№ 3-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Начина на обявяване на решенията на РИК – Стара Загора във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 2-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за регистрация на инициативни комитети в РИК – Стара Загора за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 1-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на РИК – Стара Загора във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 176 – НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 175 – НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 174 – НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

всички решения