21.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 21.06.2021 г. от 11:30 ч.

18.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 18.06.2021 г. от 15:00 ч.

14.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 14.06.2021 г. от 15:00 ч.

11.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 11.06.2021 г. от 14:00 ч.

10.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 10.06.2021 г. от 15:00 ч.

09.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 09.06.2021 г. от 14:00 ч.

08.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 08.06.2021 г. от 17:00 ч.

07.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 07.06.2021 г. от 16:00 ч.

02.06.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 02.06.2021 г. от 14:00 ч.

31.05.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 31.05.2021 г. от 14:00 ч.

28.05.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 28.05.2021 г. от 13:00 ч.

28.05.2021

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се извършва в Районната избирателна комисия.

Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи за народни представители е 17.00 ч. на  08.06.2021 г. включително.

Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилагат документи, съгласно Решение № 118-НС на ЦИК

25.05.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 25.05.2021 г. от 13:00 ч.

22.05.2021

Съобщение

Заседанието на РИК Стара Загора ще се проведе на 22.05.2021 г. от 14:30 ч.

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения