Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Стара Загора, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Николаево, област Стара Загора за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Николаево за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове. Към предложението е приложен протокол от проведени консултации между политическите сили, подписан без възражение от представителите на партиите и коалициите. Към протокола са представени изискуемите документи съобразно изискванията на чл. 91 ал.1 и сл. от ИК.

На основание на чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал.1, т.4, във връзка с чл. 91, ал.11  от ИК и Решение № 2062 - НС от 16 февруари 2021г. на ЦИК, Решение № 14 - НС от 17.02.2021г. на РИК Стара Загора и Решение № 27 - НС от 21.02.2021г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора 

Р Е Ш И :

Назначава секционни избирателни комисии на територията на Община Николаево съгласно предложението на Кмета на Николаево и утвърждава списъците на резервните членове.

 

Неразделна част от това решение е приложение №1 на списъчния състав на СИК.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 26.02.2021 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 262-НС / 05.04.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 261-НС / 05.04.2021

    относно: Недействителен глас подаден с машинно гласуване.

  • № 260-НС / 05.04.2021

    относно: Финален протокол от машинно гласуване

всички решения