Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Стара Загора, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Коалиция Продължаваме Промяната за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Радослав Стефанов Рибарски, в качеството му на упълномощено лице на представляващия Кирил Петков Петков на Коалиция Продължаваме Промяната за регистрация на листа с кандидати за народни представители от Коалиция Продължаваме Промяната за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 1 брой пълномощно, 11 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от предложените кандидати за народни представители.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния Кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 613-НС от 24.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                              

 

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция Продължаваме Промяната за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Радослав Стефанов Рибарски, с ЕГН **********
 2. Атанас Димитров Михнев, с ЕГН **********
 3. Радослав Красенов Василев, с ЕГН **********
 4. Елена Маргаритова Нонева , с ЕГН **********
 5. Георги Димитров Георгиев, с ЕГН **********
 6. Антония Цанева Коева-Иванова, с ЕГН **********
 7. Александър Венциславов Калъпов, с ЕГН **********
 8. Владимир Иванов Етов, с ЕГН **********
 9. Йонко Жоров Йовчев, с ЕГН **********
 10. Армин Рафаел Саркисян, с ЕГН **********
 11. Тонка Стойчева Червенкова-Камбурова ********** 

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Продължаваме Промяната.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:19 часа

Календар

Решения

 • № 215-пвр / 22.11.2021

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

 • № 214 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

 • № 213 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения