Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Стара Загора, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Политическа партия АТАКА за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Волен Николов Сидеров, в качеството на представляващ ПП АТАКА за регистрация на листа с кандидати за народни представители от ПП АТАКА за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., внесено от пълномощника Михаил Петров Михайлов.

Към предложението са приложени 1 бр. пълномощно, 8 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от предложените кандидати за народни представители.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния Кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 647-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                              

 

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП АТАКА за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Михаил Петров Михайлов, ЕГН **********
 2. Галин Динков Добрев, ЕГН **********
 3. Мария Георгиева Янева, ЕГН **********
 4. Недьо Иванов Иванов, ЕГН **********
 5. Мария Иванова Пехливанска, ЕГН**********
 6. Иванка Колева Петкова, ЕГН **********
 7. Жасмина Георгиева Събева, ЕГН **********
 8. Георги Димитров Георгиев, ЕГН **********

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: АТАКА.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:16 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения