Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Стара Загора, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Иван Антонов Георгиев, в качеството му на преупълномощено лице на Цветан Генчев Цветанов, представляващ Коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА за регистрация на листа с кандидати за народни представители от Коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 2 броя пълномощни, 10 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от всеки от предложените кандидати за народни представители.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния Кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 646-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                              

 

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Иван Антонов Георгиев, с ЕГН **********
 2. Христо Димов Желев, с ЕГН **********
 3. Румен Борисов Николов, с ЕГН **********
 4. Николай Цанков Стоилков, с ЕГН **********
 5. Йонко Пенчев Иванов, с ЕГН **********
 6. Стоян Георгиев Стоянов, с ЕГН **********
 7. Ивайло Петров Цветковски , с ЕГН **********
 8. Атанас Николаев Атанасов, с ЕГН **********
 9. Диньо Иванов Костов, с ЕГН **********
 10. Юлия Тенева Кючукова, с ЕГН **********

     Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:07 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения