Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
Стара Загора, 12.10.2021

ОТНОСНО: : Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Коалиция ГЕРБ-СДС за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на представляващ Коалиция ГЕРБ-СДС за регистрация на листа с кандидати за народни представители от Коалиция ГЕРБ-СДС за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 1 брой пълномощно, 22 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от всеки от предложените кандидати за народни представители.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния Кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 622-ПВР/НС от 27.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                              

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция ГЕРБ-СДС за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Красимир Георгиев Вълчев , с ЕГН **********
 2. Маноил Минчев Манев, с ЕГН **********
 3. Илиана Петкова Жекова, с ЕГН **********
 4. Лъчезар Димитров Борисов, с ЕГН **********
 5. Виктория Григориева Грозева, с ЕГН **********
 6. Александър Красимиров Кьосев, с ЕГН **********
 7. Дарин Петков Маринов, с ЕГН **********
 8. Мартин Паскалев Паскалев , с ЕГН **********
 9. Методи Михайлов Марков, с ЕГН **********
 10. Петко Христов Минчев, с ЕГН **********
 11. Динко Танев Михайлов, с ЕГН **********
 12. Бояна Тихомирова Танева Манова, с ЕГН **********
 13. Николай Тотков Стоев, с ЕГН **********
 14. Роман Алексеев Желев, с ЕГН **********
 15. Георги Йорданов Господинов, с ЕГН **********
 16. Светозар Тодоров Ялъмов, с ЕГН **********
 17. Пламен Георгиев Георгиев, с ЕГН **********
 18. Тодор Димитров Тодоров, с ЕГН **********
 19. Мартин Бойчев Малаков, с ЕГН **********
 20. Димитър Маринов Стаматов, с ЕГН **********
 21. Емил Николаев Иванов, с ЕГН **********
 22. Димитър Христов Пандазиев, с ЕГН **********

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ГЕРБ-СДС.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:06 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения