Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Стара Загора, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Валентина Стойчева Бонева, в качеството и на упълномощено лице на представляващия Корнелия Петрова Нинова Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ за регистрация на листа с кандидати за народни представители от Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 1 брой пълномощно, 22 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от предложените кандидати за народен представител.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 641-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                              

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от Коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Георги Янчев Гьоков, с ЕГН **********
 2. Момчил Донев Ненов, с ЕГН **********
 3. Минчо Мънчев Минчев, с ЕГН **********
 4. Неделчо Кръстев Маринов, с ЕГН **********
 5. Миглена Иванова Филипова, с ЕГН **********
 6. Георги Динев Господинов, с ЕГН **********
 7. Владимир Любомиров Грамовски, с ЕГН **********
 8. Сашко Иванов Лозанов, с ЕГН **********
 9. Иван Желев Михайлов, с ЕГН **********
 10. Дияна Иванова Янева, с ЕГН **********
 11. Георги Тодоров Николаев, с ЕГН **********
 12. Милка Николова Кърпачева, с ЕГН **********
 13. Динко Колев Господинов, с ЕГН **********
 14. Георги Ангелов Василев, с ЕГН **********
 15. Радиана Георгиева Неделчева, с ЕГН **********
 16. Соня Бойчева Митевска, с ЕГН **********
 17. Милена Златева Данкова, с ЕГН **********
 18. Емилия Илиянова Господинова, с ЕГН **********
 19. Захари Велчев Даскалов, с ЕГН **********
 20. Драго Янков Коев, с ЕГН **********
 21. Жечка Стоянова Дрянова, с ЕГН **********
 22. Петър Георгиев Гончев, с ЕГН **********          

 Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: БСП за БЪЛГАРИЯ.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:03 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения