Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 37-НС
Стара Загора, 12.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Мустафа Сали Карадайъ, в качеството му на представляващ ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за регистрация на листа с кандидати за народни представители от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 1 брой пълномощно, 22 броя Заявления-декларации (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от всеки един от предложените кандидати за народни представители.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния Кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 620-ПВР/НС от 27.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                            

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Халил Реджепов Летифов, с ЕГН **********
 2. Тунджай Рамадан Йозтюрк, с ЕГН **********
 3. Шендоан Ремзи Халит, с ЕГН **********
 4. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш-Шакир, с ЕГН **********
 5. Юлия Емилова Кехайова, с ЕГН **********
 6. Орхан Кемалов Асанов, с ЕГН **********
 7. Дженал Ниази Топалова, с ЕГН **********
 8. Юзеир Али Кенан, с ЕГН **********
 9. Мехмед Неджми Зейнел, с ЕГН **********
 10. Васил Тодоров Василев, с ЕГН **********
 11. Кенан Шакир Саид, с ЕГН **********
 12. Емилиян Цонев Тотев, с ЕГН **********
 13. Суат Мехмед Мурат, с ЕГН **********
 14. Иван Енев Костадинов, с ЕГН **********
 15. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов, с ЕГН **********
 16. Метин Ялзер Качан, с ЕГН **********
 17. Валентин Валентинов Георгиев, с ЕГН **********
 18. Милена Дружемирова Тисова, с ЕГН **********
 19. Сунай Селимов Селимов, с ЕГН **********
 20. Ахмед Абдула Мехмед, с ЕГН **********
 21. Ридван Байрям Иляз, с ЕГН **********
 22. Месут Илхан Юркюш, с ЕГН **********

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Движение за права и свободи - ДПС.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 12.10.2021 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения