Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
Стара Загора, 11.10.2021

ОТНОСНО: Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалния център на БНР – Радио Стара Загора на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., в 27-ми изборен район – Старозагорски и насрочване на дата и час за провеждане на жребия.

На основание на 70, ал.4 във връзка с чл. 196, ал.3 и Решение № 645-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

Регламентира следната процедура за теглене чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалния център на БНР – Радио Стара Загора на регистрираните в ЦИК партии и коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., в 27-ми изборен район - Старозагорски:

 1. Жребият се води от председателя на РИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или от секретаря.

 

 1. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на РИК, и без плик – с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис: „РИК“.

 

 1. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия или коалиция, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за на 14 ноември 2021 г..

 

Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетината.

Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“.

 

 1. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на РИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

 

 1. Определеният чрез жребия член на РИК изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“ последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията или коалицията в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

 

 1. Поредността на предизборната изява на представител на инициативен комитет или на независим кандидат за народен представител в различните формите на предизборна кампания по регионален радио- или телевизионен център следва участието на представителите на партиите и коалициите и техните кандидати.

 

При едновременното участие на двама или повече независими кандидати или представители на инициативни комитети редът на техните предизборни изяви се определя съобразно отразените дата и час на приемане на решенията на районните избирателни комисии, с които са регистрирани независимите кандидати.

 

 1. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати, представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 1. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на РИК по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК.

 

 1. Тегленето на жребия ще проведе на 13.10.2021 г. от 14:00ч. в зала 2 в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Зам. председател: Теодора Иванова Крумова

* Публикувано на 11.10.2021 в 15:24 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения