Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 33-НС
Стара Загора, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Политическа партия ИМА ТАКЪВ НАРОД за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Тихомир Гочев Тенев, в качеството му на преупълномощено лице на представляващия Станислав Тодоров Трифонов ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД за регистрация на листа с кандидати за народни представители от ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 2 броя пълномощни, 19 броя Заявления-декларации (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от всеки един от предложените кандидати за народни представители.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 631-НС от 28.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                              

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Тихомир Гочев Тенев, с ЕГН **********
 2. Иван Стойнов Кючуков, с ЕГН **********
 3. Павела Василева Митова , с ЕГН **********
 4. Банко Венелинов Банов, с ЕГН **********
 5. Владимир Юриев Радков, с ЕГН **********
 6. Иван Димов Иванов, с ЕГН **********
 7. Красимир Живков Николов, с ЕГН **********
 8. Петьо Пламенов Ценов, с ЕГН **********
 9. Тодор Иванов Иванов, с ЕГН **********
 10. Господин Тенев Шиков, с ЕГН **********
 11. Ивайло Минчев Пеев, с ЕГН **********
 12. Даниел Златков Богоев, с ЕГН **********
 13. Георги Митков Димитров, с ЕГН **********
 14. Георги Николов Михайлов, с ЕГН **********
 15. Николай Русенов Колев, с ЕГН **********
 16. Борислава Георгиева Борисова, с ЕГН **********
 17. Александър Ярославов Ярославов, с ЕГН **********
 18. Георги Борисов Чолаков, с ЕГН **********
 19. Антон Митков Загорчев, с ЕГН **********

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Зам. председател: Теодора Иванова Крумова

* Публикувано на 11.10.2021 в 15:21 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения