Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 32-НС
Стара Загора, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Искра Михайлова Михайлова, в качеството и на упълномощено лице на представляващия Костадин Тодоров Костадинов ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за регистрация на листа с кандидати за народни представители от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 1 брой пълномощно, 20 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от предложения кандидат за народен представител.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 638-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                               

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Искра Михайлова Михайлова, с ЕГН **********
 2. Димитър Пламенов Пашев, с ЕГН **********
 3. Ива Серьожева Ангелкова, с ЕГН **********
 4. Калин Николаев Калинов, с ЕГН **********
 5. Тодор Руменов Делчев, с ЕГН **********
 6. Симеон Тодоров Шопов, с ЕГН **********
 7. Галин Господинов Динев, с ЕГН **********
 8. Михаил Борисов Атанасов, с ЕГН **********
 9. Анелия Стефанова Димова, с ЕГН **********
 10. Веселина Симанова Симанова, с ЕГН **********
 11. Стилян Христов Христов, с ЕГН **********
 12. Даниел Станиславов Проданов, с ЕГН **********
 13. Максим Колев Дренчев, с ЕГН **********
 14. Валентин Симеонов Недков, с ЕГН **********
 15. Димка Кънева Косева, с ЕГН **********
 16. Ивайло Антонов Иванов, с ЕГН **********
 17. Иван Сотиров Тишев, с ЕГН **********
 18. Стоил Михайлов Минев, с ЕГН **********
 19. Каролина Северинова Емилова, с ЕГН **********
 20. Яна Мартинова Динева, с ЕГН **********

      Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Зам. председател: Теодора Иванова Крумова

* Публикувано на 11.10.2021 в 15:19 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения