Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
Стара Загора, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители от Политическа партия ВОЛЯ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение (Приложение №73-НС), подписано от Мария Красимирова Вълчева, в качеството му на преупълномощено лице на представляващия Веселин Найденов Марешки ПП ВОЛЯ за регистрация на листа с кандидати за народни представители от ПП ВОЛЯ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към предложението са приложени 2 броя пълномощни, 18 броя Заявление-декларация (Приложение №78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК, подписани от предложения кандидат за народен представител.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи РИК Стара Загора счита, че са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72 ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК и Решение № 623-ПВР/НС от 28.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора                                              

Р Е Ш И :

Регистрира кандидатска листа за народни представители, предложена от ПП ВОЛЯ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 1. Стелияна Ивайлова Иванова, с ЕГН **********
 2. Бисер Йошов Атанасов, с ЕГН **********
 3. Теодора Стоянова Георгиева, с ЕГН **********
 4. Енчо Валентинов Енчев, с ЕГН **********
 5. Теодора Райчева Лечева, с ЕГН **********
 6. Катя Миленова Стоянова, с ЕГН **********
 7. Милена Илиева Димитрова, с ЕГН **********
 8. Андония Миленова Стоянова, с ЕГН **********
 9. Деница Петрова Желева, с ЕГН **********
 10. Кремена Недева Йовчева, с ЕГН **********
 11. Вихрен Иванов Бухов, с ЕГН **********
 12. Алина Събева Иванова, с ЕГН **********
 13. Лилия Алексеева Пасамис, с ЕГН **********
 14. Златко Лозев Костов, с ЕГН **********
 15. Мария Йорданова Митева, с ЕГН **********
 16. Стоян Атанасов Стоянов, с ЕГН **********
 17. Даниела Юриева Петрова, с ЕГН **********
 18. Росица Иванова Нохчева, с ЕГН **********          

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ВОЛЯ.

На кандидатите за народни представители да се издадат Удостоверения по чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Зам. председател: Теодора Иванова Крумова

* Публикувано на 11.10.2021 в 15:04 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения