Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 212 - ПВР
Стара Загора, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преминаване в СИК 272700014 Раднево от гласуване със СУЕМГ в гласуване с хартиени бюлетини в хипотезата на чл.269 от Изборния кодекс.

В 8,40 ч. получихме информация от председателя на СИК 272700014 Раднево, че екрана на СУЕМГ не реагира на натискане и не може да маркира вота.  Уведомен е техника, СИЕЛА НОРМА АД. Техникът веднага се е отзовал на сигнала. Няколко пъти са правени неуспешни опити да се отстрани проблема.  След консултация между техника и СИЕЛА НОРМА АД е препоръчано спиране на устройството, поради невъзможност да продължи гласуването на тази машина. Причината за възникналия проблем е, че тъчскрийна на СУЕМГ не работи.Попълнен е протокол за наличие на предпоставки по чл.269 ИК.

            ЦИК е уведомена с нарочно писмо за съгласуване на наличие на предпоставките по чл.269 от Изборния кодекс. С протоколно решение ЦИК е разрешила преминаване на СИК 272700014 Раднево към гласуване с хартиени бюлетини.

Предвид на горното е налице предпоставка за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 ИК и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.9 от ИК, Районна избирателна комисия  Стара Загора

 

РЕШИ:

СИК 272700014 Раднево преминава от гласуване със СУЕМГ към гласуване с хартиени бюлетини в хипотезата на чл.269 от Изборния кодекс.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 21.11.2021 в 10:35 часа

Календар

Решения

  • № 215-пвр / 22.11.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 214 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

  • № 213 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения