Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 210 - ПВР
Стара Загора, 20.11.2021

ОТНОСНО: Преминаване в СИК 273600010 Чирпан от гласуване със СУЕМГ към гласуване с хартиени бюлетини в хипотезата на чл.269 от Изборния кодекс.

В 16.00 ч. на 20.11.2021г., при доставяне на СУЕМГ в СИК 273600010 Чирпан, получихме информация от председателя, че машинното устройство не може да бъде стартирано.  Няколко пъти са правени неуспешни опити да се отстрани проблема от техника.  След консултация между техника и СИЕЛА НОРМА АД е достигнато до извода, че причината за възникналия проблем е: грешка в софтуера и не може да бъде отстранен.

Попълнен е протокол за наличие на предпоставки по чл.269 ИК.

            ЦИК е уведомена с нарочно писмо за съгласуване на наличие на предпоставките по чл.269 от Изборния кодекс. С протоколно решение ЦИК е разрешила преминаване на СИК 273600010 ЧИРПАН към гласуване с хартиени бюлетини.

Предвид на горното е налице предпоставка за преустановяване на машинното гласуване по чл.269 ИК и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.9 от ИК, Районна избирателна комисия  Стара Загора

 

РЕШИ:

СИК 273600010 ЧИРПАН преминава от гласуване със СУЕМГ към гласуване с хартиени бюлетини в хипотезата на чл.269 от Изборния кодекс.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 20.11.2021 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 215-пвр / 22.11.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 214 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

  • № 213 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения