Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 21–ПВР/НС
Стара Загора, 05.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Стара Загора, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Стара Загора да приемат бюлетините, да подпишат приемателните протоколи и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

На основание на чл. 70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1 от ИК, Решение №617 – ПВР/НС от 24.09.2021г. на ЦИК,РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ следните членове на Районна избирателна комисия Стара Загора, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Стара Загора да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до гр. Стара Загора, както следва:

 1. 1. Йордан Стоянов Данев, ЕГН ***********
 2. Снежана Бонева Тодорова, ЕГН ***********

 

Резервни членове:

 1. Кристиан Атанасов Баджаков, ЕГН **********
 2. Елица Димитрова Сярова, ЕГН ***********

 

Определените с решението членове на РИК Стара Загора имат право да получат бюлетините за изборния район и да подпишат приемателните протоколи.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК

Председател: Златина Минчева Йовчева

Зам. председател: Светла Неделчева Карастоянова

* Публикувано на 05.10.2021 в 12:49 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения