Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 204 - ПВР
Стара Загора, 18.11.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на експерт към РИК Стара Загора

Постъпило е заявление от определените с Решение №4-ПВР/НС от 25.09.2021г. на РИК експерти ТАТЯНА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА, с която е сключен граждански договори с Областния управител на Област Стара Загора, с което заявление същата заявява желанието си да бъде освободена от изпълнение на функциите й и да бъде прекратен гражданския договор, считано от 16.11.2021г.

Във връзка с подадените заявления, следва да бъде предложено на Областния управител на Област Стара Загора да бъде прекратен гражданския договор с горното лице.

На основание на чл. 70, ал.4 от ИК, Решение №4-ПВР/НС от 25.09.2021г. на РИК, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА от изпълнение на функциите на експерт следното лице:

ТАТЯНА БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА с ЕГН *************

 

Да бъде прекратен гражданския договор, сключен с Областния управител на Област Стара Загора, считано от 16.11.2021г.

 

Препис от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 215-пвр / 22.11.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 214 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

  • № 213 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения