Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 203 - ПВР
Стара Загора, 18.11.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение №193 – ПВР от 17.11.2021г. за определяне броя, функциите и персоналния състав на техническите сътрудници за подпомагане работата на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

На основание на чл. 70, ал.4 от ИК и Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК, РИК Стара Загора

Р Е Ш И :

Изменя Решение №193 – ПВР от 17.11.2021г. за определяне броя, функциите и персоналния състав на техническите сътрудници за подпомагане работата на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г., както следва:

Да бъдат сключени граждански договори от Областния управител на Област Стара Загора с:

4 /четири/ технически сътрудници, които да изпълняват следните функции: подпомагане на работата на РИК Стара Загора при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК. Лицата, които ще изпълняват функциите на технически сътрудници, са:

 1. Йоана Георгиева
 2. Габриела Славова
 3. Анелия Сярова
 4. Калоян Димитров

 

Срокът на всеки от договорите с техническите сътрудници да бъде от 21.11.2021г. до 22.11.2021г., и с възнаграждение в размер, определен в т.8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:28 часа

Календар

Решения

 • № 215-пвр / 22.11.2021

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

 • № 214 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

 • № 213 - ПВР / 21.11.2021

  относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения