Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 202-ПВР
Стара Загора, 18.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. от инициативен комитет на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова

Постъпило е Заявление (Приложение №54-ПВР/НС) за регистрация на застъпници на кандидатска листа в нов избор на президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. от инициативен комитет на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. Към заявлението са приложени Декларации (Приложение №56-ПВР/НС) от всяко едно от лицата, заявени за регистрация като застъпници, както и списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и ЕГН на заявените застъпници.

На основание на чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1 т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 1, 3 и 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК, РИК Стара Загора

Р Е Ш И:

Регистрира 39 /тридесет и девет/ броя застъпници на кандидатска листа в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. от инициативен комитет на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 215-пвр / 22.11.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 214 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

  • № 213 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения