Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 200 - ПВР
Стара Загора, 18.11.2021

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Павел баня.

Постъпили са предложения от политически партии и коалиции за промени в съставите на СИК на територията на Община Павел баня от квотата им, както и списъци на предложените промени на хартиен и на технически носител за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 

Предвид горното и на основание чл. 70, ал.4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК и Решение № 55 – ПВР/НС от 18.10.2021 г. на РИК Стара Загора, РИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

Приема предложенията, направени от политически партии и коалиции за промени в съставите на СИК на територията на Община Павел баня от квотата им.

Назначава предложените от политическите партии и коалиции председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Павел баня.

Да се издадат удостоверения на новоназначените председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК.

Да се анулират издадените удостоверения на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, които са заменени.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 215-пвр / 22.11.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

  • № 214 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател, който не посочва имената си

  • № 213 - ПВР / 21.11.2021

    относно: Сигнал, получен по телефона от избирател Пламен Костов

всички решения