Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 19–ПВР/НС
Стара Загора, 01.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Гурково при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК Стара Загора са постъпили влязла в сила Заповед на Кмета на Община Гурково, Област Стара Загора, с която се определят броя на СИК на територията на същата община при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, както и влязла в сила Заповед на Кмета на Община Гурково относно местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Гурково.

След като се запозна със съдържанието на тези документи, на основание на            чл.70, ал.4, чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 и ал.5 от Изборен кодекс и чл.28 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Решение № 644 – ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Методически указания, приложение към решението,  РИК Стара Загора

                                                 

Р Е Ш И :

 

I.Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Гурково, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

 

 1. Избирателни секции с номера: № 27-37-00-001, 27-37-00-002, 27-37-00-003, 27-37-00-004, 27-37-00-005, със СИК в състав от 9 /девет/ членове.

 

 1. Избирателни секции с номера: № 27-37-00-006, 27-37-00-007, 27-37-00-008, 27-37-00-009 със СИК в състав от 7 /седем/ членове.

 

 1. Избирателна секция с номер: 27-37-00-010 /Дом за стари хора/ със СИК в състав от 7 /седем/ членове.

 

 1. Избирателна секция с номер: № 27-37-00-011 /ПСИК по чл.90/ със СИК в състав от 7 /седем/ членове.

 

 1. Избирателна секция с номер: № 27-37-00-012 /ПСИК по чл.28/ със СИК в състав от 7 /седем/ членове.

 

 

 1. Определя общия брой на членовете на СИК на територията на Община Гурково – 94 членове.

III. Определя следното разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК на територията на Община Гурково, при следното съотношение между партиите и коалициите:

Квоти общ. ГУРКОВО

Ръководство

Членове

Общо

ИТН

10

12

22

ГЕРБ-СДС

10

12

22

БСП за Б-я

5

8

13

ДБ

5

8

13

ДПС

4

8

12

ИМВ

2

10

12

СБОР

36

58

94

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 01.10.2021 в 16:33 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения