Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 12–ПВР/НС
Стара Загора, 01.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на общия брой на членовете и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Стара Загора при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В РИК Стара Загора са постъпили влязла в сила Заповед на Кмета на Община Стара Загора, Област Стара Загора, с която се определят броя на СИК на територията на същата община при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и влязла в сила Заповед на Кмета на Община Стара Загора относно местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Стара Загора.

След като се запозна със съдържанието на тези документи, на основание  чл.70, ал.4, чл. 72, ал.1, т.1 и чл.92, ал.4 и ал.5 от Изборен кодекс и чл.28 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, Решение № 644 – ПВР/НС от 29.09.2021г.  на ЦИК и Методически указания, приложение към решението,  РИК Стара Загора

                                                 

Р Е Ш И :

 

I.Определя броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Стара Загора, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

1.Избирателни секции с номера: № 27-31-00-001, 27-31-00-002, 27-31-00-003, 27-31-00-004, 27-31-00-005, 27-31-00-006, 27-31-00-007, 27-31-00-008, 27-31-00-009, 27-31-00-010, 27-31-00-011, 27-31-00-012, 27-31-00-013, 27-31-00-014, 27-31-00-015, 27-31-00-016, 27-31-00-017, 27-31-00-018, 27-31-00-019, 27-31-00-020, 27-31-00-021, 27-31-00-022, 27-31-00-023, 27-31-00-024, 27-31-00-025, 27-31-00-026, 27-31-00-027, 27-31-00-028, 27-31-00-029, 27-31-00-030, 27-31-00-031, 27-31-00-032, 27-31-00-033, 27-31-00-034, 27-31-00-035, 27-31-00-036, 27-31-00-037, 27-31-00-038, 27-31-00-039, 27-31-00-040, 27-31-00-041, 27-31-00-042, 27-31-00-043, 27-31-00-044, 27-31-00-045, 27-31-00-046, 27-31-00-047, 27-31-00-048, 27-31-00-049, 27-31-00-050, 27-31-00-051, 27-31-00-052, 27-31-00-053, 27-31-00-054, 27-31-00-055, 27-31-00-056, 27-31-00-057, 27-31-00-058, 27-31-00-059, 27-31-00-060, 27-31-00-061, 27-31-00-062, 27-31-00-064, 27-31-00-065, 27-31-00-066, 27-31-00-067, 27-31-00-068, 27-31-00-069, 27-31-00-070, 27-31-00-071, 27-31-00-072, 27-31-00-073, 27-31-00-074, 27-31-00-075, 27-31-00-076, 27-31-00-077, 27-31-00-078, 27-31-00-079, 27-31-00-080, 27-31-00-081, 27-31-00-082, 27-31-00-083, 27-31-00-084, 27-31-00-085, 27-31-00-086, 27-31-00-087, 27-31-00-088, 27-31-00-089, 27-31-00-090, 27-31-00-091, 27-31-00-092, 27-31-00-093, 27-31-00-094, 27-31-00-095, 27-31-00-096, 27-31-00-097, 27-31-00-098, 27-31-00-099, 27-31-00-100, 27-31-00-101, 27-31-00-102, 27-31-00-103, 27-31-00-104, 27-31-00-105, 27-31-00-106, 27-31-00-107, 27-31-00-108, 27-31-00-109, 27-31-00-110, 27-31-00-111, 27-31-00-112, 27-31-00-113, 27-31-00-114, 27-31-00-115, 27-31-00-116, 27-31-00-117, 27-31-00-118, 27-31-00-119, 27-31-00-120, 27-31-00-121, 27-31-00-122, 27-31-00-123, 27-31-00-124, 27-31-00-125, 27-31-00-126, 27-31-00-127, 27-31-00-128, 27-31-00-129, 27-31-00-130, 27-31-00-131, 27-31-00-132, 27-31-00-133, 27-31-00-134, 27-31-00-135, 27-31-00-136, 27-31-00-137, 27-31-00-138, 27-31-00-139, 27-31-00-140, 27-31-00-141, 27-31-00-142, 27-31-00-143, 27-31-00-144, 27-31-00-146, 27-31-00-147, 27-31-00-148, 27-31-00-149, 27-31-00-150, 27-31-00-153, 27-31-00-156, 27-31-00-157, 27-31-00-161, 27-31-00-178, 27-31-00-179, 27-31-00-183, 27-31-00-195, 27-31-00-197 и 27-31-00-201 със СИК в състав от 9 /девет/членове.

2.Избирателни секции с номера: № 27-31-00-063, 27-31-00-145, 27-31-00-151, 27-31-00-152, 27-31-00-154, 27-31-00-155, 27-31-00-158, 27-31-00-159, 27-31-00-160, 27-31-00-162, 27-31-00-163, 27-31-00-164, 27-31-00-165, 27-31-00-166, 27-31-00-167, 27-31-00-168, 27-31-00-169, 27-31-00-170, 27-31-00-171, 27-31-00-172, 27-31-00-173, 27-31-00-174, 27-31-00-175, 27-31-00-176, 27-31-00-177, 27-31-00-180, 27-31-00-181, 27-31-00-182, 27-31-00-184, 27-31-00-185, 27-31-00-186, 27-31-00-187, 27-31-00-188, 27-31-00-189, 27-31-00-190, 27-31-00-191, 27-31-00-192, 27-31-00-193, 27-31-00-194, 27-31-00-196, 27-31-00-198, 27-31-00-199, 27-31-00-200, 27-31-00-202, 27-31-00-203 със СИК в състав от 7 /седем/членове.

 1. Избирателни секции с номера: № 27-31-00-204 /здравни заведения/, 27-31-00-205 /диспансери/, 27-31-00-206 /места за изтърпяване на наказание и лишаване от свобода/, 27-31-00-207 /следствен арест/ със СИК в състав от 7 /седем/членове.

4.Избирателна секция с номер: № 27-31-00-208 / ПСИК по чл.90 ИК / със СИК в състав от 7 /седем/ членове.

 

5.Избирателни секции с номера: № 27-31-00-209, 27-31-00-210, 27-31-00-211, 27-31-00-212, 27-31-00-213, 27-31-00-214, 27-31-00-215  /ПСИК по чл.28/ със СИК в състав от 7 /седем/ членове.

 

 1. Определя общия брой на членовете на СИК на територията на Община Стара Загора – 1821 членове.

III. Определя следното разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК на територията на Община Стара Загора, при следното съотношение между партиите и коалициите:

Квоти общ. СТАРА ЗАГОРА

Ръководство

Членове

Общо

ИТН

175

274

449

ГЕРБ-СДС

169

266

435

БСП за Б-я

97

160

257

ДБ

91

155

246

ДПС

78

141

219

ИМВ

35

180

215

СБОР

645

1176

1821

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Златина Минчева Йовчева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 01.10.2021 в 16:20 часа

Календар

Решения

 • № 63–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Казанлък, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 62–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Опан, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 61–ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Мъглиж, област Стара Загора за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения