Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
Стара Загора, 28.02.2023

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия Стара Загора, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Стара Загора да приемат бюлетините, да подпишат приемателните протоколи и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.

На основание на чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ следните членове на Районна избирателна комисия Стара Загора, които съвместно с упълномощени представители на Областна администрация Стара Загора да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което ги превозва до гр. Стара Загора, както следва:

 1. Даниела Иванова Митева, ЕГН
 2. Даниела Дечева Дечева, ЕГН

 

Резервни членове:

 1. Десислава Миткова Калоянова, ЕГН
 2. Милен Пеев Христов, ЕГН

 

Определените с решението членове на РИК Стара Загора имат право да получат бюлетините за изборния район и да подпишат приемателните протоколи.

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 28.02.2023 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 176 – НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

 • № 175 – НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

 • № 174 – НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

всички решения