Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 168 – НС
Стара Загора, 03.04.2023

ОТНОСНО: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

След въвеждане на данните от протокола на СИК № 273100100 в изчислителния пункт на преброителя се установиха сработили контроли при въвеждане на данните от Протокол на секционна комисия Приложение № 82-НС-хм, дължащо се на разминаване на броя на бюлетините от машинно гласуване в СИК № 273100100  и в Протокола на секционна комисия Приложение № 82-НС-хм. Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.9 от ИК, Районна избирателна комисия  Стара Загора

 

РЕШИ:

Приема направеното предложение за разписка № 27006069 за СИК № 273100100 приемо-предавателна разписка № 27006069 съдържаща сработили контроли и потвърждава Разписка № 27006069.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 05.04.2023 в 11:28 часа

Календар

Решения

  • № 176 – НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 175 – НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

  • № 174 – НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли.

всички решения