Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
Стара Загора, 25.05.2021

ОТНОСНО: : Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на Област Стара Загора при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл.70, ал.4, чл.72, ал.1, т.6, чл. 8, ал.8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 17 - НС от 15.05.2021г. на ЦИК, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:  АА  ВВ  СС  ХХХ, където:

За избирателните секции в страната:

АА е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната.

За област Стара Загора избирателния район е под номер  27.

ВВ   е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС  е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината.

 

Единните номера на избирателните секции по общини за област Стара Загора са следните:

Община Стара Загора – 27-31-00-001 до 27-31-00-ХХХ*

Община Казанлък – 27-12-00-001 до 27-12-00-ХХХ*

Община Мъглиж – 27-22-00-001 до 27-22-00-ХХХ*

Община Павел Баня – 27-24-00-001 до 27-24-00-ХХХ*

Община Николаево – 27-38-00-001 до 27-38-00-ХХХ*

Община Гурково – 27-37-00-001 до 27-37-00-ХХХ*

Община Чирпан – 27-36-00-001 до 27-36-00-ХХХ*

Община Братя Даскалови – 27-04-00-001 до 27-04-00-ХХХ*

Община Опан – 27-23-00-001 до 27-23-00-ХХХ*

Община Раднево – 27-27-00-001 до 27-27-00-ХХХ*

Община Гълъбово – 27-07-00-001 до 27-07-00-ХХХ*

 

*ХХХ – съобразно броя на СИК, съгласно заповед на Кмета на съответната община.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.                                             

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 25.05.2021 в 14:20 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения