Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 179-НС
Стара Загора, 12.07.2021

ОТНОСНО: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

След въвеждане на данните от протокола на СИК № 27-27-00-008 в изчислителния пункт на преброителя се установиха сработили контроли по т.3 и т.5 – числото на потвърдените гласове от машинното гласуване не съответства на броя на гласувалите според избирателния списък, дължащо се на допускане на гласоподавател да гласува два пъти на СУМГ.  Към протокола на СИК е приложен протокол за причината на установената разлика, с приложена една от контролните разписки, която гласоподавателят сам е избрал да не пусне в кутията за контролни разписки.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.9 от ИК, Районна избирателна комисия  Стара Загора

 

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА приемо-предавателна разписка № 27006030 съдържаща сработили контроли.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 13.07.2021 в 11:33 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения