Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 174-НС
Стара Загора, 11.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение на изборния процес.

На 11.07.2021г. в РИК – Стара Загора, на служебния телефонен номер от телефон 112 е подаден Сигнал за поставени предизборни агитационни материали на нерегламентирани места-спирки и електрически стълбове в село Калитиново.

На дата 11.07.2021г., в 19:00 часа, комисия в състав: Надя Петрова Ралчева – член на РИК – Стара Загора  и  Петя Стойкова Александрова – член на РИК – Стара Загора, извършиха оглед в района на СИК 201 с адрес: с. Калитиново, Читалището във връзка с подадения сигнал.

При извършената проверка, комисията установи следното:

              На автобусни спирки и ел. стълбове в района на СИК 201 с адрес: с. Калитиново, Читалището липсват залепени предизборни агитационни материали.

              Предвид изложеното и на основание чл.70 ал.4, чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, РИК Стара Загора

Р Е Ш И:

 

              НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3  ИК  и  на изборния процес.

 

    Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 13.07.2021 в 11:19 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения