Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 173-НС
Стара Загора, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, за поставяне на агитационни материали пред изборните помещения, както и на разстояние, по малко от петдесет метра от входа на сградата, в която е изборното помещение в изборния ден и до края на гласуването, регистрирана с вх.№ 322/11.07.2021 г., в РИК Стара Загора.

На 11.07.2021г. в РИК – Стара Загора постъпи Жалба с вх.№322/11.07.2021г. за наличие на агитационни материали – брандиране на стъкла на търговски обект - аптека Марешки, с адрес ул. Цар Шишман № 83, който търговски обект се намира на по - малко от петдесет метра от входа на сградата, в която има изборни помещения, а именно  Езикова гимназия „Ромен Ролан“.

На дата 11.07.2021г., в 14:50 часа, комисия на РИК – Стара Загора, в състав  Боряна Костова Карамихова – Желева – член на РИК – Стара Загора  и Златина Минчева Йовчева – член на РИК – Стара Загора, извършиха проверка на място във връзка с описаните в жалба с вх.№ 322/11.07.2021г., твърдения.

При проверката комисията констатира следните факти:

Безспорно се установи, че стъклата на аптека „Марешки“ с адрес ул. Цар Шишман № 83, находяща се на по-малко от 50 м., от изборните помещения, както и на разстояние, по малко от петдесет метра от входа на сградата, в която е изборното помещение в изборния ден, са брандирани с агитационен материал с изписан номер на бюлетина № 16, на Коалиция Българските Патриоти –ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ.

За ивършената проверка бе съставен констативен протокол.

 

Предвид изложеното, чл.70, ал.4, чл.72, ал.1, т.20, във вр. с чл.184, ал.1 от Изборния кодекс, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА извършено нарушение на чл. 184, ал.1 от изборния кодекс, относно  агитационни материали на „Коалиция Българските Патриоти –ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“.,  поставени извън регламентираните места, определени със Заповед № 10-00-1201/28.05.2021 г. на Кмета на Община Стара Загора.

ОПРАВОМОЩАВА председателя  на РИК Стара Загора да състави на „Коалиция Българските Патриоти –ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“., представлявана от Красимир Каракачанов, Валери Симеонов и Веселин Марешки, акт за установяване на административно нарушение за нарушение на разпоредбата на чл.  184, ал.1 от ИК.   

 Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 13.07.2021 в 11:17 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения