Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 171-НС
Стара Загора, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за нарушение на изборния процес

На 11.07.2021г. в РИК – Стара Загора постъпи Жалба от Антонина Минчева Душева – пълномощник на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за нарушение на изборния процес, регистрирана във входящия регистър на РИК Стара Загора с № 317/11.07.2021 г.

В изложението на жалбата се съобщават факти за съществено нарушение на изборните правила, изразяващи се в следното „… В секцията и пред нея присъстват външни лица,  включително „… кмета на селото и така наречения тартор“.  Твърди се още, че същите отказвали да напуснат района на секцията след забележки от членовете на СИК.

На дата 11.07.2021г., в 10:14 часа, комисия на РИК – Стара Загора, в състав  Десислава Евгениева Жекова – член на РИК – Стара Загора  и  Станка Стоянова Хърсева – заместник-председател на РИК – Стара Загора, извършиха проверка на място във връзка с твърденията описани в жалба с входящ  № 317/11.07.2021 г. на РИК Стара Загора с № 317/11.07.2021 г.

При проверката комисията установи следното:

В изборното помещение на СИК 273100195 с адрес с. Загоре, Читалището – клуб присъстваха членовете на комисията и един избирател, упражняващ правото си да гласува.

Не се констатира присъствието на т. наречените „… външни лица“ посочени в жалбата в района на СИК 273100195 с адрес с. Загоре, Читалището.

 

Предвид изложеното, чл.70, ал.4, чл.72, ал.1, т.20 от Изборния кодекс, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

 

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на изборния процес.

   

    Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 11.07.2021 в 12:58 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения