Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
Стара Загора, 11.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на член на СИК в община Казанлък за зам.-председател

Постъпил е сигнал от Председателя на СИК № 039, община Казанлък, с който ни уведомяват, че зам.-председател на комисията Ивайло Димитров Иванов отсъства.

Предвид горното и на основание чл.70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.4, във връзка с чл.229, ал.3, пр.2 от Изборния кодекс, РИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА Анелия Михайлова Замтикова – Член, за зам.-председател на СИК №039, Община Казанлък.

Да се издаде удостоверение на назначения зам.-председател на СИК.

Да се анулира издаденото удостоверение на преназначения член на СИК № 039, Община Казанлък.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 11.07.2021 в 12:56 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения