Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 168-НС
Стара Загора, 11.07.2021

ОТНОСНО: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на обл. Стара Загора

Постъпили са предложения от политически партии и коалиции за промени в съставите на СИК на територията на обл. Стара Загора от квотата им, както и списъци на предложените промени на хартиен и на технически носител.

Предвид горното и на основание чл. 70, ал.4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И :

 

Приема предложенията, направени от политически партии и коалиции за промени в съставите на СИК на територията на обл. Стара Загора от квотата им.

Назначава предложените от политическите партии и коалиции председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на обл. Стара Загора.

Да се издадат удостоверения на новоназначените председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК.

Да се анулират издадените удостоверения на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, които са заменени.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

                                              

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Велина Димитрова Атанасова

* Публикувано на 11.07.2021 в 12:53 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения