Заседания

Заседание от дата 25.09.2021 от 13:00 часа.

Решения

№ 7-НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на краен срок за регистрация на инициативни комитети в РИК – Стара Загора за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 6–ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Маркиране на печатите на Районна избирателна комисия Стара Загора

№ 5–ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на РИК по работни групи за обезпечаване работата на РИК Стара Загора като отговорници по общини.

№ 4–ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите и техническите сътрудници за подпомагане работата на РИК Стара Загора връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 3–ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Определяне на работна група за разглеждане на жалби и сигнали.

№ 2–ПВР/НС / 25.09.2021

ОТНОСНО : Начина на обявяване на решенията на РИК – Стара Загора във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

№ 1 / 25.09.2021

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на РИК – Стара Загора във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Календар

Решения

  • № 187-НС / 16.07.2021

    относно: Изпратени по компетентност уведомителни писма за поставяне на агитационни материали в нарушение на Заповед №10-01-1201/28.05.2021г. на Кмета на Община Стара Загора.

  • № 186-НС / 14.07.2021

    относно: Сигнал за нарушение на изборния процес.

  • № 185-НС / 13.07.2021

    относно: Потвърждаване на разписка от проверка на протокол на СИК с неудовлетворени контроли

всички решения