Районна избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Стара Загора, 15.05.2024

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл на хартиените бюлетини за 27-ми изборен район – Старозагорски и техния тираж в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

На 15.05.2024 г. в РИК Стара Загора постъпи писмо изх.№ ЦИК – ЕПНС-10-495/15.05.2024 г. на ЦИК за одобряване графичен файл на хартиената бюлетина за 27-ми изборен район – Старозагорски, за в изборите за народни представители на 9 юни 2024г.

 

След като се запозна с графичния файл с образец на хартиената бюлетина за 27-ми изборен район - Старозагорски, РИК Стара Загора установи, че същата съответства на регистрираните кандидатски листи за 27-ми изборен район - Старозагорски.

Предвид горното на основание на чл. 70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1 ИК и Решение №3265-ЕП/НС от 08.05.2024 г. на ЦИК, РИК Стара Загора

 

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на хартиената бюлетина за 27-ми изборен район - Старозагорски за произвеждане на изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

ОДОБРЯВА тираж на бюлетините за 27-ми изборен район - Старозагорски за произвеждане на изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., както следва: 284 200 броя бюлетини.

 

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 72, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 15.05.2024 в 14:24 часа

Календар

Решения

  • № 92-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 91-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Казанлък.

  • № 90-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК на територията на Община Гълъбово.

всички решения